Deel deze pagina op Pinterest! Tweet deze pagina! Deel deze pagina op Google+! Deel deze pagina op Facebook!

Visie en krachtlijnen

Samen taal leren door te doen!

Kwaliteitsvol en resultaatgericht taalvaardigheidsonderwijs: de leerlingen passen wat ze leren meteen toe in voor hen herkenbare situaties.

Betekenisvolle contexten en interactieve werkvormen verwerven: strategieën leren, samen schrijven, gesprekssituaties uitproberen... Zelfstandig én samen beleven zij zo plezier aan taal!

Zie zo Taal en Zie zo Spelling maken je leerlingen taalvaardig om de brede waaier aan hedendaagse uitdagingen succesvol aan te gaan.

Een gedreven auteursploeg en deskundig adviesteam voor alle leerjaren.

Complete taal- en spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6

Samen of apart te gebruiken.
Leerjaar 2 sluit naadloos aan bij Veilig leren lezen.
Doorgaande lijn

Comfortabel

 • Elke les een herkenbare structuur voor jou en je leerlingen
 • Schriftelijke toetsing en remediëring per domein, ook voor spreken/luisteren

Flexibel

 • Kies de lesaanpak die het best bij jou past.
 • Werkvormen op maat van je klas: individueel, samenwerkend en begeleid.

Differentiatie

 • Gebruiksvriendelijk registratiesysteem voor alle domeinen
 • Observatie- en reflectietips voor elk domein bij elk blok
 • Elke les een verrijkingsopdracht
 • Remediëringsoefeningen per domein en spelprobleem
 • Technisch en vloeiend lezen op verschillende niveaus

Attractief

 • Structuur en aantrekkelijkheid in taal- en werkboek: herkenbare picto’s en sprekende beelden.
 • Reuzenprentenboeken en kinderboeken
 • Leren leren wordt concreet door uitlegkaarten, leeswijzers...

Lescomfort

Klik op een afbeelding om te vergroten.

VoorbeeldlessenConcordantielijsten

De concordantielijsten zijn een koppeling van de lesdoelen met de eindtermen en de leerplandoelstellingen van elk net.
Download concordantielijsten


Blokoverzichten

Boekenlijsten vanaf leerjaar 4

De boekenlijsten geven een overzicht van de jeugdboeken, waaruit fragmenten zijn gebruikt in de taalboeken voor leerjaar 4 en 5.
Meer informatie


Agendasystemen

Doelstellingen in i-omniwize, scoodle, questi, schoolonline, smartschool, openlesdoelenformaat

Structuur van de methode

Acht ruim gekozen basisthema's die we voor elk leerjaar vanuit een andere invalshoek benaderen.

De thema's van de blokken

Blok 1Omgeving
Blok 2Natuur
Blok 3Reizen
Blok 4Gevoel
Blok 5Verhalen
Blok 6Samen leven
Blok 7Cultuur
Blok 8Andere tijden

Opbouw van een blok

week 1 week 2 week 3 week 4
basislessen taal en spelling evaluatie
remediëring
oefening
verrijking
differentiatie

Domeinen


Aantal lestijden per domein per week

 

Domein Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
Lezen 2,5 2 2 2 2
Schrijven 1 1 1 1 1
Spreken/Luisteren 1 1 1 1 1
Woordenschat/Taalbeschouwing 1 1 1 1 1
Spelling 1,5 1 1 1 1
TOTAAL 7 6 6 6 6

Zie zo Taal - taaldomeinen
Lezen (fictie en non-fictie): technisch, begrijpend en studerend lezen

Leesmateriaal Leeslessen Differentiatie Timing
Leerjaar 2 Reuzenprentenboeken, kinderboeken en fragmenten uit kinderboeken Technisch lezen: correct lezen en aanzet tot vlot lezen 3 niveaus: lol, lach en leuk 1 x 50' en 1 x 25' per week Aandacht voor leesbevordering: leesmotivatie, leesplezier, leesbeleving...
Begrijpend lezen: strategieën 1 x 50' per week
Leerjaar 3 Kinderboeken en fragmenten uit kinderboeken Technisch lezen: correct en vlot lezen (vloeiend lezen) 2 niveaus 1 x 50' en 1 x 25' per week
Begrijpend lezen: strategieën (Zie zo leeswijzer) 1 x 50' per week
Leerjaar 4, 5 en 6 Fragmenten uit kinderboeken Leeslessen met nadruk op fictie en non-fictie:
 • begrijpend en studerend lezen: strategieën (Zie zo leeswijzer)
 • vloeiend lezen
differentiatie in werkvormen 2 x 50' per week

Schrijven

Het ontwikkelen van schrijfdurf: samen schrijven, door elkaar te inspireren en te helpen.

Het aanleren van strategieën en modellen als hulpmiddel bij het schrijfproces: woordenweb, woordenparaplu, doelgericht informatie opzoeken...

Het schrijfproces bestaat uit de oriënteringsfase, de schrijffase en het controleren, reflecteren en beoordelen.

Vooral vanaf het derde leerjaar sterke koppeling tussen schrijven en lezen.

1 x 50' per week in alle leerjaren

Spreken/luisteren

Het ontwikkelen van spreekdurf: spontaan en/of doelgericht, in duo’s, kleine groepjes of voor de klas.

Het aanleren van strategieën en modellen: woordenweb, woordenparaplu, doelgericht informatie opzoeken...

Aandacht voor spreektechnische vaardigheden: articulatie, intonatie, tempo, lichaamstaal... gebeurt via filmpjes. Deze filmpjes zijn speciaal ontwikkeld voor Zie zo Taal.

Aandacht voor luistervaardigheden: voorspellen, begrijpen, interpreteren, beoordelen… Ook hier gebruik je de filmpjes van Zie zo Taal.

Een goed evenwicht tussen de rol van spreker en luisteraar.

1 x 50' per week in alle leerjaren

Woordenschat/taalbeschouwing

 • Introductie van woordenschatstrategieën en -modellen om in andere domeinen toe te passen: woordenweb, woordenparaplu, doelgericht informatie opzoeken...
 • Afzonderlijke woordenschatlessen en afzonderlijke lessen taalbeschouwing (taalgebruik en taalsystematiek)
 • Specifieke aandacht voor woorden in elke taal- en spellingles: schooltaalwoorden en themawoorden
 • Integratie van taalbeschouwing in lessen lezen, spreken/luisteren en schrijven.
 • Lesverdeling per blok:
  • leerjaar 2: 2 x 50' woordenschat, 1 x 50' taalbeschouwing

  • leerjaar 3 tot en met 6: 1 x 50' woordenschat, 2 x 50' taalbeschouwing

Leerkrachtassistent Zie zo Taal

De Leerkrachtassistent van Zie zo Taal biedt je gevarieerde educatieve software. De Zie zo Taal Leerkrachtassistent biedt extra ondersteuning in taallessen. Je krijgt toegang tot verschillende tools die je helpen efficiënter en aangenamer les te geven in een dynamische leeromgeving. De Leerkrachtassistent is een handig middel om je lessen op een eenvoudige manier op een hoger niveau te brengen.

Wat vind je terug in de Leerkrachtassistent?

 • bordboeken van de taal- en werkboeken
 • bordboeken van de kopieermap
 • bij elke les een digitaal Mijn woordenblad!
 • audio- en videomateriaal bij de basis- en evaluatielessen
 • illustraties bij verhaalfragmenten uit de fictielessen
 • correctiesleutels (uitsluitend via de Leerkrachtassistent aangeboden)

Door gebruik van de Leerkrachtassistent, bereik je niet alleen meteen ICT-doelstellingen, maar werk je ook aan een betere leraar-leerlingrelatie. De bordboeken helpen een heldere communicatie tot stand te brengen. De audio- en videobestanden zetten de leerlingen aan tot nadenken, kunnen vaak dienen om spontane discussies op gang te brengen en motiveren de leerlingen om met de leerstof aan de slag te gaan.


 

Klik op een afbeelding om te vergroten.


Leerkrachtassistent Zie zo Spelling

De Zie zo Spelling Leerkrachtassistent biedt extra ondersteuning in taal- en spellingslessen. Je krijgt toegang tot verschillende tools die je helpen efficiënter en aangenamer les te geven in een dynamische leeromgeving. De Leerkrachtassistent is een handig middel om je lessen op een eenvoudige manier op een hoger niveau te brengen.

Wat vind je terug in de Leerkrachtassistent?

 • bordboeken van de taal- en werkboeken
 • bordboeken van de kopieermap
 • woordkaarten
 • correctiesleutels (uitsluitend via de Leerkrachtassistent aangeboden)

Door gebruik van de Leerkrachtassistent, bereik je niet alleen meteen ICT-doelstellingen, maar werk je ook aan een betere leraar-leerlingrelatie. De bordboeken helpen een heldere communicatie tot stand te brengen. De Leerkrachtassistent is niet alleen zinvol voor begeleid leren, maar stimuleert ook het zelfstandig werken bij de leerlingen. Ze kunnen bijvoorbeeld zelfstandig aan de slag gaan met de correctiesleutels. De Leerkrachtassistent biedt allerhande mogelijkheden die de lessen spelling zullen verrijken. Bovendien wordt de werklast van de leerkracht voor een deel door de Leerkrachtassistent opgevangen.


 

Klik op een afbeelding om te vergroten.


Zie zo Spellingspeurder oefensoftware

Spelling oefenen en tegelijk spelen dat bereik je met de nieuwe oefensoftware bij Zie zo Spelling.
Met Zie zo Spellingspeurder breng je de spellingslessen tot leven! Leuk, leerrijk en altijd spannend.Ga op pad als spellingspeurder

De Spellingspeurder is een digitaal spel met lerend effect. De leerling gaat op zoek naar gestolen schilderijen met de bedoeling die terug naar het museum te brengen. Tijdens het spel komt de leerling op leuke locaties, moet hij een paar hindernissen overwinnen en enkele spellingsproeven doorstaan...

Zie zo Spellingspeurder

 • is volledig zelfstandig te spelen.
 • heeft bij ieder spelprobleem een bijbehorende uitlegkaart en een uitlegfilmpje.
 • werkt met een hulpfunctie via een smartphone in beeld.

Zie zo Spellingspeurder is er voor leerjaar 2 tot 6

 • Per leerjaar zijn er 8 blokken met telkens 5 spellingscategorieën (5 schilderijen vinden).
 • Telkens één spelprobleem oefenen.
 • De leerling moet eerst een voldoende score halen op de 5 gevonden schilderijen en mag ze dan als beloning, ophangen in het museum.
 • Na elk blok is er een controlespel: een toets in de vorm van een dictee.
 • Hangen de 5 schilderijen mooi rechtop, dan gaat de museumzaal open voor het publiek.

Differentiatie

Welk spellingsniveau heeft de leerling al bereikt? De leerkracht bepaalt voor elke leerling welk spellingsprobleem hij/zij moet oefenen en in welke volgorde. Er zijn diverse spelvormen: invullen, meerkeuze, sorteren...

Verschijningsplanning
Leerjaar 2, leerjaar 3, leerjaar 4: Januari 2017
Leerjaar 5, leerjaar 6: In voorbereiding

Breed evalueren en remediëren
bij Zie zo Taal (kopieermap)

VOOR:
observatietips per domein zodat preventief werken kan

TIJDENS:
mogelijkheid tot differentiëren en remediëren tijdens de les

NA:

 • Observatie- en reflectietips per domein
 • Schriftelijke toetsen per domein, ook voor spreken/luisteren
 • Zelfevaluatie door de leerling
 • Registratie- en observatieformulieren voor alle domeinen
 • Bij elke les een verrijkingsopdracht

Zie zo Spelling

Zie zo Spelling en Zie zo Taal kun je samen maar ook apart gebruiken.

In Zie zo Spelling is de basisregel 'Welke klank hoor je aan het einde van de klankgroep?'
Zo maak je van je leerlingen vaardige spellers.

Je leerlingen leren de volgende strategieën:

 • klankstrategie voor hoorwoorden
 • woordbeeldstrategie voor weetwoorden
 • regelstrategie voor regelwoorden
 • werkwoordspelling

Uitlegkaarten voor elke leerling (opzoekboek):

 • stappenplan
 • woorden van de week: komen terug in de oefeningen
 • extra woorden: andere voorbeelden rond hetzelfde spelprobleem

Elk blok bevat herhalingslessen en een toepassingsles.

1 spelprobleem per les


hoorwoorden

weetwoorden

regelwoorden
  Leerjaar 2 Leerjaar 3, 4, 5 en 6
WEEK 1 25' basisles
25' basisles
25' herhalingsles
25' basisles
25' basisles
WEEK 2 25' basisles
25' basisles
25' herhalingsles
25' basisles
25' basisles
WEEK 3 25' basisles
25' basisles
25' toepassingsles
25' basisles
25' herhalingsles
WEEK 4 25' signaaldictee
25' oefening, remediëring en verrijking
25' controledictee
25' herhalingsles
50' dictee en verbetering

Breed evalueren en remediëren
bij Zie zo Spelling (kopieermap)

 

 • Elk blok bevat minstens één woorden- en zinnendictee.
 • Registratieformulier en remediëringsopdrachten per spelprobleem.
 • Bij elke les een verrijkingsopdracht

Materialen
Zie zo Taal

voor de leerlingen

 • 2 taalboeken
 • 4 werkboeken

voor de leerkracht

 • Gebruikswijzer
 • Handleiding (2 delen)
 • Evaluatie & remediëring (kopieermap)
 • Leerkrachtassistent (+ correctiesleutel)
 • Reuzenprentenboeken (voor leerjaar 2)
 • Kinderboeken voor leerjaar 2 en 3


Materialen
Zie zo Spelling

voor de leerlingen

 • Uitlegkaarten (opzoekboek spelproblemen)
 • 2 werkboeken

voor de leerkracht

 • Gebruikswijzer
 • Handleiding (2 delen)
 • Evaluatie & remediëring (kopieermap)

Hoe ons bereiken?

Ons verkoopteam

Account Managers


Stephanie Lodrioor - Account Manager

Eerste contactpersoon voor:
Provincie Oost-Vlaanderen & West-Vlaanderen
Incl. postcodes 1500 t.e.m. 1799 & Immersiescholen

gsm 0473 33 13 23
stephanie.lodrioor@uitgeverijzwijsen.be


Annouk Thijs - Account Manager

Eerste contactpersoon voor:
Provincie Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
& Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Excl. postcodes 1500 t.e.m. 1799

gsm 0474 68 01 02
annouk.thijs@uitgeverijzwijsen.be
Inhoudelijk DeskundigenEvelyn Vernimmen - Inhoudelijk Deskundige
Provincie Oost-Vlaanderen & West-Vlaanderen
Incl. postcodes 1500 t.e.m. 1799 & Immersiescholen

gsm 0473 36 02 21
evelyn.vernimmen@uitgeverijzwijsen.beKim Stiers - Inhoudelijk Deskundige
Provincie Limburg
Incl. postcodes 2300 t.e.m. 2499 & 3200 t.e.m. 3400

gsm 0494 26 85 09
kim.stiers@uitgeverijzwijsen.beMart Rooman - Inhoudelijk Deskundige
Provincie Vlaams Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Excl. postcodes 1500 t.e.m. 1799 & 3200 t.e.m. 3400
Provincie Antwerpen
Excl. postcodes 2300 t.e.m. 2499

gsm 0491 90 41 43
mart.rooman@uitgeverijzwijsen.be

Een ter inzagepakket bij jou op school?

Dat kan! Gratis en volledig vrijblijvend!

Wil je de materialen eens rustig bekijken? Wij sturen je de gewenste ter inzagepakketten gratis en vrijblijvend toe.